ABC CRD Chrome Roller Desensitizer

ABC CRD Chrome Roller Desensitizer herstelt het watertransporterend vermogen van de vochtrollen. Na reiniging van de vochtrollen met Meter-X is aangewezen alle vochtrollen, zowel chroom als rubber, te behandelen met ABC CRD.

 

Gebruiksaanwijzing :

 

Verpakking:      1 l sproeifles

 

Scheikundige kenmerken :

Dichtheid bij 20 °C : 1.00 gr/cm³

Vlampunt : geen

ADR/RID : geen ADR