ABC Meter-X

ABC Meter-X is een krachtig wasmiddel voor het reinigen en ontvetten van de vochtrollen. Aangewezen voor vochtwerken welke gecontamineerd zijn door UV inkten. Indien de chroomrol inkt heeft aangenomen dient men deze te reinigen met ABC Meter-X en nadien te behandelen met ABC CRD.

 

Gebruiksaanwijzing :

 

Verpakking:      1 l sproeifles

 

Scheikundige kenmerken :

Dichtheid bij 20 °C : 0.551 gr/cm³

Vlampunt : 46 °C

ADR/RID : Klasse 3 (UN3295)