Automatic Wash 60

Automatic Wash 60 is een wateroplosbaar wasmiddel met hoog vlampunt ontwikkeld conform de FOGRA richtlijnen. Uitermate geschikt voor automatische wassystemen.

Kenmerken :

 

Gebruiksaanwijzing :

Volg de voorschriften zoals beschreven door de fabrikant van het automatisch wassysteem.

Opmerking : Het is zeer belangrijk om de hoeveelheid wasmiddel zo minimaal mogelijk te doseren en het naspoelwater zo hoog mogelijk te doseren ! Voldoende naspoelen is uitermate belangrijk.

 

Verpakking :         5 l, 25 l plastic verpakking, 200 l metalen waarborgvat

 

Scheikundige kenmerken :

Dichtheid bij 20 °C :  0.75-0.90 gr/cm³

Vlampunt : 62 °C

ADR/RID : geen ADR