“CCP” COLOUR CHANGE PASTE

“CCP” COLOUR CHANGE PASTE is waspasta voor grondige reiniging van de inktrollen. Ideaal voor kleurwissels. Tevens bevat “CCP”een mengeling van wassen, reinigingsproducten en rubberherstellers. Regelmatig gebruik van CCP voorkomt verglazing en verkalking van de inktrollen en bevordert de inktaanname van de inktrollen dank zij de regenererende werking van de pasta. Goed onderhouden inktrollen gaan langer mee. CCP is een wateroplosbaar product.

 

Gebruiksaanwijzing :

Dit product géén additief voor inkten. Dit product is NIET geschikt voor UV inktwerken.

 

Verpakking:      8 x 950 gr potje

 

Scheikundige kenmerken :

Voorkomen bij 20°C: pasta, lichtgeel

Vlampunt: >100°C

Wateroplosbaarheid (bij 20°C): oplosbaar

ADR/RID : geen ADR