Cleanwash

Cleanwash is een wasmiddel vrij van glycol ethers en gechloreerde componenten. Bijzonder geschikt als wateroplosbaar wasmiddel voor dagelijks gebruik. Cleanwash is veilig voor rubberdoeken, inktrollen en niet-ingebakken platen.

 

Gebruiksaanwijzing :

 

Verpakking :         5 l, 25 l plastic verpakking, 200 l metalen waarborgvat

 

Scheikundige kenmerken :

Dichtheid bij 20 °C : 0.80 gr/cm³

Vlampunt : 42 °C

ADR/RID : Klasse 3 (UN3295)