Fountain Wash

Fountain Wash is een vluchtig wasmiddel vrij van gechloreerde componenten. Ideaal voor het reinigen en ontvetten van de vochtrollen, chroomrollen en keramische- en kunststofrollen in offset-vochtsystemen.

 

Gebruiksaanwijzing :

Breng FOUNTAIN WASH aan op een poetsdoek en reinig hiermee handmatig de vochtrollen. Niet nabehandelen.

Vermijd inademing van dampen. Opgelet, dit is een licht ontvlambaar product. Tast sommige niet-ingebakken platen aan.

 

Verpakking:      5 l plastic wegwerpverpakking

 

Scheikundige kenmerken :

Dichtheid bij 20 °C : 0.699 gr/cm³

Vlampunt : <20 °C

ADR/RID : Klasse 3 (UN3295)