Powerwash

Powerwash en Automatic Powerwash zijn krachtige offset wasmiddelen voor het reinigen van UV-offsetinkten of aangedroogde conventionele offsetinkten. Deze wasmiddelen bevatten geen gechloreerde koolwaterstoffen en zijn niet corrosief.

 

Gebruiksaanwijzing :

 

Verpakking :         5 l, 25 l plastic verpakking, 200 l metalen waarborgvat

 

Scheikundige kenmerken :

Dichtheid bij 20 °C : 0.879 gr/cm³

Vlampunt : 40 °C

ADR/RID : Klasse 3 (UN3295)